Proszę o pomoc w zaprogramowaniu trzech programów w Pascalu

Programowanie w środowisku Delphi lub Pascal
BezWeny

Proszę o pomoc w zaprogramowaniu trzech programów w Pascalu

Post autor: BezWeny » 30 sty 2016, 08:50

Zadanie 1.
Dane są liczby a, b, k naturalne podawane z klawiatury, gdzie a<=b, k<b.
Napisz program obliczający iloczyn tych liczb z przedziału [a, b], które są większe od k.

Zadanie 2.
Liczby anny to liczby naturalne, które mają taką samą sumę cyfr parzystych. Napisz funkcję obliczającą sumę cyfr parzystych danej liczby i wykorzystaj ją do sprawdzenia, czy dwie liczby całkowite podane z klawiatury są liczbami anny.

Zadanie 3.
Napisz funkcję obliczającą NWD dwóch liczb naturalnych oraz funkcję sprawdzającą, czy dana liczba naturalna jest liczbą pierwszą.
Dane są dwie liczby naturalne n, m. Wykorzystaj napisane funkcje w programie sprawdzającym, czy NWD(n, m) jest liczba pierwszą.